Balleti alused:

Balleti põhimõteid tutvustav tantsutreening, mis toetub struktureeritud, esteetiliselt nauditaval ja füüsilist väljakutset pakutaval liikumisel. Tund algab soojendusega kas põrandal või püsti tugipuu ääres, millele järgnevad harjutused saali keskel, kombinatsioonid, venitusharjutused ja hüpped. Treening arendab koordinatsiooni, musikaalsust ja rütmitunnet, mõjutab positiivselt kehamälu arengut, parendab kehahoiaku ja annab positiivseid emotsioone.

Akrobaatika:

Akrobaatika tunnis õppivad lapsed üksteisega arvestama, oma keha sirutama, liikumisi koordineerima. Treenime selja- ja kõhulihaseid, teeme venitusharjutusi, õppime hüpitsaga hüppama, harjutame tirelit, silda, hundiratast ja kätelseisu.

Vaba tants + Repertuaar:

Vaba tantsu treeningtunnid on suunatud lapse liikumisrõõmu avastamisele. Peamiseks ülesandeks on võimaldada lapsel hakkata tundma õppima oma keha, selle liikumisvõimalusi ning arendada selle füüsilist võimekust. Vaba tantsu tund arendab laste kehatunnetust, koordinatsiooni, rütmitunnet, musikaalsust. Õppiprotsessis sooritame treeningharjutusi (venitused, pöörded, hüpped jms), õppime lihtsaid tantse ja improviseerime. Me anname lastele võimaluse saada oma kehaga sõbraks ning väljendada ennast selle kaudu. Tunni lõpus tegeleme koreograafiliste kompositsioonide õppimisega.

Tantsutrenn emadele:

Treening algab soojendusega, mille eesmärk on lihtsate liigutustega tõsta pulss ja valmistada kogu keha treeninguks ette. Treening jätkub tantsulise osaga, kus õpitakse ja tantsitakse lihtsamaid ladina-ameerika tantsudel põhinevaid kombinatsioone. Liikuvale osale järgneb lihastreening, kus kasutades põhiliselt ainult oma keharaskust sooritatakse funktsionaalseid harjutusi keha trimmimiseks. Treening lõppeb mõnusa venituse-lõdvestusega. Tund sobib kõigile, ka neile, kes pole varem tantsu või aeroobikaga kokku puutunud.

Varvastehnika alused:

Treeningud on mõeldud kõigile, kellel on huvi balleti ja varvastehnika vastu. Tantsimine varvastel arendab lihaste tugevust, väljapoolsust, tasakaalu ning jalalaba väljendusrikkust. Kursus eeldab, et osalejal on vastav tehniline ettevalmistus (on balletiga eelnevalt tegelenud, teadlik balleti põhisammudest ja põhimõtetest). Osalejal palume kaasa võta ettevalmistatud varvaskingad. Treening koosneb soojendusest, harjutustest tugipuu juures ning keskel. Treeningu lõpus tegeleme väikeste koreograafiliste variatsioonide õppimisega.